Amit a köldökzsinórvér-őssejt gyűjtéséről tudni kell

2011-05-17 09:00:00

  

Amit a köldökzsinórvér-őssejt gyűjtéséről tudni kell
Szülőkké válva számos döntést kell meghoznunk gyermekünk helyett, és próbáljuk tudásunk szerint a legszebb életet, egészséges jövőt biztosítani neki.  

Szülőkké válva számos döntést kell meghoznunk gyermekünk helyett, és próbáljuk tudásunkszerint a legszebb életet, egészséges jövőt biztosítani neki. Tájékoztatónkkal egy újfajtalehetőségre szeretnénk felhívni a leendő szülők, nagyszülők figyelmét, amelynek segítségévelegyedülálló módon részesülhet gyermeke – és vele az egész család is – a legmodernebborvos-technológiai módszerek előnyeiből. Ez a különleges lehetőség a köldökzsinórvér-őssejtek tárolása.

Mi is az őssejt?

Az őssejtek azok a szinte korlátlan osztódási képességgel rendelkező sejtek, amelyekből akorai magzati fejlődés folyamatában az emberi szervezet különféle szöveteit és különbözőszerveit alkotó specializálódott sejtek létrejönnek. Az ember minden olyan szervébenfellelhetők, ahol a szövet sejtjeit állandóan regenerálni kell. Így az izomban, a bőrben, de mégaz idegrendszerben is találtak őssejteket. Regeneratív sejteknek nevezik őket, hiszen a felnőtt,érett szervezetben fő feladatuk az, hogy sérülések esetén részt vegyenek a sejtek pótlásában.A regeneratív orvoslás az őssejteknek ezt a tulajdonságát használja fel gyógyítási célokra.

Őssejt-források

A rutin orvosi gyakorlatban felhasznált ún. vérképző őssejteknek több forrása lehet. Ezek acsontvelő, a keringő (perifériás) vér, valamint a köldökzsinórvér. A csontvelőből és a keringővérből történő őssejt-nyerésnek a lehetőségei meglehetősen korlátozottak. Az utóbbi időbenezért a figyelem egyre inkább az őssejtek új, könnyen hozzáférhető forrása: a köldökzsinórvérfelé irányul.

Amikor a gyermek megszületik, a köldökzsinór átvágásával megszűnik a gyermekvérkeringésének összeköttetése az anyával és a méhlepénnyel. Ha a szülők a szülésalkalmával nem kérik kifejezetten a köldökzsinórvér eredetű őssejtek megőrzését, akkor ez ahasznos, akár életet mentő vér a köldökzsinórral és a méhlepénnyel együtt szerves biológiaihulladékként ma még megsemmisítésre kerül.

Milyen előnyös tulajdonságai vannak a köldökzsinórvér eredetű őssejteknek?

A köldökzsinórvér eredetű őssejtek fontos ismérve, hogy könnyen és gyorsan, gyakorlatilagfájdalom- és kockázatmentesen juthatunk hozzájuk.
Egy saját köldökzsinórvér eredetű őssejt-tartaléknak nagy előnye, hogy szükség eseténazonnal felhasználható. Így nem kell a hosszas donorkeresési folyamatot végigvárni,csökkentve ezzel a gyógyulási esélyeket.
Ezek a sejtek gyakorlatilag „újszülött-korúak”, tehát egészen fiatalok, osztódási képességükezért nagy, még sok sejtet tudnak létrehozni életük során. Emellett genetikai állományuk nagyvalószínűséggel mentes a környezeti károsodásoktól (pl. sugárzás, szmog).
A köldökzsinórvér eredetű őssejtek beültetésének előnye továbbá, hogy immunológiailagéretlenek, ezért alkalmazásuk kapcsán ritkábban lép fel olyan betegség, amikor a beültetett
sejtek megtámadják a befogadó szervezet sejtjeit („graft versus host”). Így ezek az őssejtek acsaládon belül, elsősorban a közeli rokonok (szülők, testvérek, nagyszülők) kezelése során isjó eséllyel felhasználhatók.

A köldökzsinórvér eredetű őssejtek jelenlegi terápiás felhasználási lehetőségei

Napjainkban a köldökzsinórvér eredetű őssejt-beültetést leggyakrabban bizonyos súlyosdaganatos betegségeknél (főleg különböző leukémiák), elsősorban a vérképzőrendszert és azimmunrendszert érintő betegségeknél alkalmazzák. Nyolcvannál is több a jelenleg vérképzőőssejt-transzplantációval gyógyítható betegségek száma.

Magyarországon 5 állami transzplantációs központban (Budapest, Pécs, Szeged, Miskolc,Debrecen), évente 300-350 őssejt-beültetés elvégzésére van lehetőség. A gyógyulásistatisztika 70% körüli, szemben a kemoterápia 30%-os gyógyítási esélyeivel.

Az orvosok szerint nagy szerencse, hogy a placentában található köldökzsinórvérrőlmár több évtizede kiderült, hogy nagyszerű vérképző őssejteket, és emellettúgynevezett „mezenhimális” őssejteket is tartalmaz. „Azt tudjuk a köldökzsinórvér eredetűmezenhimális őssejtekről, hogy sikeresen lehet sejttenyészetben fenntartani és különfélesejtekké (például csont-, porcképző, ideg vagy akár tüdő-sejtté) átalakítani.” (Dr. Won SoonPark, a Szöuli Gyógyintézeti Központ kutatója - Cell Transplantation, Volume November2009, Stem Cells online edition, October, 2009)

Őssejt-kutatás

A tudományos világ érdeklődésének középpontjában ma az őssejtek által kínált kezelésieljárások állnak. Kutatási eredmények igazolják az őssejt-terápia alkalmasságát szívinfarktuskezelése kapcsán az elhalt szívizomsejtek pótlására, gerincvelő sérülésnél idegsejtekregenerálására, cukorbetegség (elsősorban I-es típusú diabetes) gyógyítására inzulintermelősejtek létrehozásával. Vizsgálatok folynak Alzheimer- és Parkinson-kór esetén történőőssejt-terápiás alkalmazásokra is. Ugyancsak pozitív eredményeket hoztak azok akutatások, amelyek során őssejt-kezeléssel izomsorvadásos beteg állatok tüneteit javították.Laboratóriumi körülmények között őssejtekből működőképes májszövetet, valamint légcsövetis létre tudtak hozni.

Az őssejtek felhasználhatóságának tudományos jelentőségét mutatja az is, hogy a 2007. éviorvosi Nobel-díjat is e témában ítélték oda.

Mit kell tudni a köldökzsinórvér levételéről?

Ha a gyermeket váró pár eldöntötte, hogy szeretnék megőrizni gyermekük őssejtjeit, aszülés előtt 1-2 hónappal megrendelik a levételi készletet az őssejtbanktól. A „mintavétel”a megfelelő mennyiségű és minőségű köldökzsinórvér nyerésére irányuló eljárás. Aköldökzsinórvér levétele nem okoz semmilyen fájdalmat sem az újszülöttnek, sem azédesanyának. A mintavétel egyszerű, biztonságos és kockázatmentes eljárás, és a szülésmenetét nem befolyásolja. A mintavételre a gyermek megszületése után kerül sor, azédesanya és az újszülött ellátása után. A hüvelyi szülés, császármetszés, ikerszülés vagyvízben szülés egyaránt alkalmasak a mintavételhez. Nem vehető le a köldökzsinórvérotthonszülés, illetve bármely sürgős, váratlan esemény kapcsán vagy mentési körülményekközött bekövetkező szülés esetén. Minden esetben a szülész-nőgyógyász szakorvos dönt amintavétel elvégzéséről.

A levételt a család által választott szülész-nőgyógyász szakorvos végzi a szülőszobán.Speciális műanyag vérvételi zsákba történik a mintavétel, a megfelelő biztonságimegoldásokkal ellátott tűvel, a köldökzsinórból, melyet az orvos a levétel előtt lefertőtlenített.A gyűjtőzsákban véralvadásgátló anyag található. A levétel után a vérgyűjtő zsákot egyhőtartó táskába helyezik, melyet szobahőmérsékleten, 15-28 °C hőmérsékleten kell tartani afeldolgozásig. A vér futárral jut el a kórházból a laboratóriumba, mely ideális esetben a családlakhelye szerinti országban van.

Hogyan történik a köldökzsinórvér-minta feldolgozása és eltárolása?

A minta levételét követően az őssejtbank által megadott non-stop telefonszámonértesítik a szülők a futárszolgálatot, amely 36 órán belül eljuttatja a feldolgozó laborba aköldökzsinórvért.

A minta feldolgozása során megtörténik a magvas sejtek koncentrálása, és a köldökzsinórvér-mintát 2 db fagyasztózsákba és 2 db ampullába töltve előkészítik a fagyasztási eljárásra. Avér egy az egyben történő fagyasztásánál korszerűbb eljárással, ún. transzplantációs minőségűsejtkészítmény előállításával segítik a majdani felhasználás eredményességét.

Ezt követően kerül sor a köldökzsinórvér-mintának számítógép által vezéreltmélyfagyasztására. A minta eltárolása folyékony nitrogénnel töltött tárolóban történik-180°C-on olyan módon, hogy a későbbiekben egyértelműen azonosítható legyen. Aköldökzsinórvér-minta ezen a hőmérsékleten elvileg korlátlan ideig megőrzi előnyöstulajdonságait. A labor megvizsgálja a készítmény tényleges őssejt-tartalmát is.

Szűrővizsgálatok

A terápiás felhasználást akadályozza, ha a köldökzsinórvér tartalmaz bizonyos, vérrel éstestváladékokkal átvihető kórokozókat. Az újszülött fertőzöttségét eleve kizárja, ha édesanyjanem fertőzött, ezért a szűrővizsgálatok egy részét anyai vérmintából végzik.

Két vizsgálatra kerül sor az édesanyánál, a lappangási időt figyelembe véveegymástól minimálisan 35 nap különbséggel. A köldökzsinórvér-minta tárolásának ésfelhasználhatóságának feltétele, hogy mindkét vizsgálat eredménye negatív legyen. Fontos,hogy csak két vérvétellel zárható ki nagy biztonsággal a vizsgált kórokozók jelenléte. Aszükséges vizsgálatok: HIV antitest, HBsAg, anti-HBC, hepatitis C és szifilisz.

Mivel a szülés nem steril körülmények között zajlik, a köldökzsinórvér levételekorelőfordulhat bakteriális fertőződés. A laboratóriumba beérkező köldökzsinórvér-mintábólezért elvégzik a szükséges vizsgálatokat. Ritka esetekben előfordulnak olyan baktériumoka mintában, amelyek a normális hüvelyi- bél- vagy bőrflóra tagjai. Az orvostudomány maiállása szerint elsősorban steril mintát lehet felhasználni terápiás célra eredményesen. A családkérésére, a steril mintáktól elkülönítve az őssejtbank a fertőzött mintát is megőrzi.

Rendelkezési jog és felhasználás

A köldökzsinórvér-minta feletti rendelkezési jog a születendő gyermeket illeti meg, illetvenagykorúságáig törvényes képviselője képviseli őt. Így a születendő gyermek nevébena törvényes képviselő jogosult az őssejtbankkal a szerződést megkötni, illetve egyébnyilatkozatokat tenni.

A köldökzsinórvér-minta terápiás célú felhasználását a hatályos magyar jogszabályok szerintcsak arra jogosult egészségügyi szolgáltató végezheti. A mintát a rendelkezési jogot gyakorló
személy kérelmére és a terápiás felhasználási igényt megalapozó orvosi szakvéleményalapján a köldökzsinórvér őssejtbank a terápiás beavatkozás végzésére jogosult egészségügyiszolgáltatónak (kórháznak) szolgáltatja ki.Moziműsor :
Westend mozi
Aréna mozi
Campona mozi
Sugár mozi
Corvin mozi
Malom mozi
Lurdy mozi
Pólus mozi